top of page

–Benytt anledningen til å snakke sammen


Regjeringens kommunereform har blåst liv i debatten om tettere samarbeid mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en kommunesammenslåing som mulig ønskelig resultat. At denne diskusjonen etter flere år med betydelig kulturell modning i begge byer nå endelig løftes helt opp på rådmann- og bystyrenivå er bra. Riktignok mente Fredrikstads rådmann at tiden foreløpig ikke var inne da saken ble behandlet i formannskap og bystyre denne måneden, kanskje i et forsøk på å tolke politiske signaler fra Arbeiderpartiet i både Sarpsborg og Fredrikstad, som begge har valgt å holde en lav profil i saken. Sarpsborgs rådmann på sin side ønsker samtaler med Fredrikstad om en felles fremtid, og Høyre i begge byer mener at tiden er mer enn moden for i det minste å snakke alvorlig sammen om temaet. Ordfører Jon-Ivar Nygård hevdet at debatten i bystyret 5. februar var en skinndebatt, idet både Arbeiderpartiet og Høyre var enige om at sonderinger byene imellom var viktig, men at man først ønsket å konsentrere seg om Hvaler og Råde. Dersom dette er riktig håper jeg ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad benytter den gode tonen seg imellom til å ta debatten seriøst når den nå etter flere tiårs ulming omsider ligger på bordet. Våre to byer har brukt mye tid og ressurser på uenighet om næringsutvikling og plassering av arbeidsplasser, nå sist illustrert med Fredrikstads innvendinger mot Sarpsborgs planer på Kalnes. Disse ressursene er bedre brukt i konkurranse mot andre kommuner og regioner, og muligheten vi nå har til å skape et robust og slagkraftig handelssentrum utenfor Oslo bør veie langt tyngre enn at regjeringens kommunereform først og fremst var tenkt for mindre kommuner. Reformen har banet vei for det uungåelige spørsmål om kommunestrukturen i Østfold knapt andre politikere enn fylkesordfører Ole Haabeth torde stille seg for fem år siden. Det er et momentum Nedre Glommas lokalpolitikere ikke har råd til å la gå fra seg.

Søk blant emneord
No tags yet.
Sosiale medier
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon
bottom of page