top of page

Fem på gaten i London


Mer chic enn hjemme, mindre chic enn i Paris, beskrev jeg londonerne i sin alminnelighet som. Men hvordan ser de egentlig ut? Her er fem beskrivende eksempler. Aller først to...vesker.

En breakende ung mann. Min sønn var over seg av fascinasjon, og det var mange andre som samlet seg rundt ham også.

Deriblant denne herren. Han er nok fra Paris.

En røkende kvinne. Røkere ser man påfallende få av i London, og det er godt det finnes noen.

En metroseksuell butikkmedarbeider som tar en velfortjent pust i bakken. Også en røker, og jeg ser at mitt lille utvalg ikke er representativt. Men det er vel ikke Tweeds heller.

Søk blant emneord
No tags yet.
Sosiale medier
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon
bottom of page