top of page

Jeg er en seiler


Jeg har aldri kunnet seile. Som barn hendte det titt og ofte at jeg fikk bommen i hodet da jeg forsøkte meg på den lille jollen min far hadde kjøpt for at jeg skulle lære meg, og hvem som helst forstår at man ikke blir motivert til å lære seg noe når man til stadighet får en bom i hodet. Dette temaet skrives det bøker om.

Men som voksen har jeg fått ganske god føling med vinden når den blåser mot hatten min – jeg vender hodet i forskjellige vinkler alt etter hvor det blåser fra, og manøvrer slik at jeg kun unntaksvis må holde på hatten for at den ikke skal blåse av.

Dersom sykkelen var en båt og hatten var et seil ville jeg nok ikke fått bommen i hodet lenger.

Foto: Walter Schøffthaler

Søk blant emneord
No tags yet.
Sosiale medier
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon
bottom of page