top of page

Kulturminnevern er god miljøpolitikk


Bystyret hadde sitt budsjettmøte igår. Der la jeg frem Høyres forslag til budsjett for kultur, miljø og byutvikling, som i stor grad følger linjene fra handlingsplanforslaget fra juni. Kultur er valgt til å være en av de tre viktigste drivkreftene for kommunen, Kunnskap, Kultur og Klima, og skal dette være noe annet enn bokstavrim til bruk i presentasjoner må vi forsøke å få så mye som mulig ut av en ramme som i utgangspunktet er for liten. Målt opp mot rådmannens opprinnelige forslag øker Høyre denne rammen med fem millioner. Rammen er fremdeles ikke stor, og det er viktig finne riktig kombinasjon av å nå flest mulig og de som behøver pengene mest, noe som ligger til grunn for Høyres prioriteringer. Vi ønsker å bruke pengene på breddeidrett og støtte til kulturarrangementer, og de idretts- og kulturorganisasjoner som integrerer store barnegrupper fra alle samfunnslag bør prioriteres foran særinteresser for de de få. Høyre prioriterer ikke å legge inn investeringsmidler til nytt ridesenter. Det vi derimot ønsker å prioritere er kulturminnevernet. Det er vel og bra at flertallet har bestemt seg for å vedlikeholde både rådhuset og Lykkeberg, og at jeg vil gå så langt som å gi en klapp på ordførerens skulder for at bibliotekets aula nå er rustet opp. Men kulturminnevernet kan ikke stanse ved kommunens egne bygninger. Kulturminnevern er ikke bare kulturpolitikk. Over hele byen står hus og gårder i privat eie og representerer vår kollektive historie. Private gårdeiere er ikke ensbetydende med rike mennesker; kulturminnene både i Gamlebyen og i byen ellers er eiet av folk flest, som behøver incentiver, hjelp og støtte til å gjøre riktige valg når felleskapets verdier skal forvaltes. Alternativet er forvitring, og vi har sett mange tilfeller av rivning. Gamle materialer rives ned, kastes og transporteres vekk før det bygges nytt. Kunnskap, kultur og klima rett ut i containeren. Kulturminnevern er ikke bare kulturpolitikk, det er også god miljøpolitikk. Riksantikvaren anbefaler at bevaringsverdige hus skal slippe eiendomsskatt. I Fredrikstad tenkes det annerledes. Her må gårdeieren til og med betale fortausleie om hun vil restaurere huset utvendig. Søker hun kommunen om støtte finnes det 250.000 kroner som skal rekke til absolutt alle verneverdige hus fra Vispen til Saltnes inkludert alle båter som sorter under fartøyvern. Høyre ønsker å øke denne støtten til én million kroner. Noen ganger ligger bedret kunnskap, kultur og klima rett under nesetippen vår. La oss mene alvor med disse k-ene.

Søk blant emneord
No tags yet.
Sosiale medier
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon
bottom of page